• Açlıq – duşmannı qabağın da tanıtır. (2006 клт)

    Açlık düşmanın kapısını da tanıtır.