• Açuvlansaŋ burnuŋ xap. (2006 клт)

    Öfkelenirsen burnunu ısır.