• Ağaçğa barğan arqasın ayamas. (2006 клт)

    Ağaç kesmeye giden sırtına acımaz.