• Ağaçlıqda össeŋ töŋekge sır çeçersen. (2006 клт)

    Ağaçlıkta (ormanda) büyürsen kütüğe sırrını açarsın (veya kütükle dertleşirsin).