• Ağalıq erge. (2006 клт)

    Ağalık (veya beylik) er kişiye.