• Aŋlavsuznu yiberip, tıŋlay barğan artından. (2006 клт)

    Anlayışsızı (veya akılsızı) gönderip, dinlemeye gitmiş arkasından.