• Aş bulan ursa, it de haplamas. (2006 клт)

    Aş ile (veya ekmek) ile vurulsa köpek de havlamaz.