• Aşına qarap tuzun sal. (2006 клт)

    Aşına göre tuzunu at.