• Aşamçıqğa iş yaxşı, işlevçüge – et yaxşı. (2006 клт)

    Obura iş iyi, çalışana et iyi.

    Aşamçıqğa iş yaxşı, işlemçikge – aş yaxşı. (KRS-55)

    Obura iş iyi, çalışkana yemek iyi.