• Aşama tamaq, giyme boy. (2006 клт)

    Yemeye boğaz, giymeye boy (lâzım veya yok).