• Aşamağa aş yaxşı, aldatmağa yaş yaxşı. (2006 клт)

    Yemeye aş iyi, aldatmaya çocuk iyi.