• Aşamağa amıraq, aş qulluqğa cigerli. (2006 клт)

    Yemeye hevesli, yemek hizmetine becerikli (olur veya olmalı).