• Abzarnı içinde ne barnı yesi yaxşı bile. (2006 клт)

    Avlunun (yani evin) içinde ne olduğunu sahibi iyi bilir.