• Accal yetmey, ölüm yoq. (2006 клт)

    Ecel gelmeyince ölüm yok.

    (TT. Hasta yatan değil, eceli gelen ölür).