• Accallı öler qırğında. (2006 клт)

    Eceli gelen ölür kırgında.

    (TT. Hasta yatan değil, eceli gelen ölür).