• Adam öler, şaytan qalar. (2006 клт)

    İnsan ölür, şeytan kalır.