• Adam özünden tügül, sözünden biliner. (2006 клт)

    Adam kendinden değil, sözünden bilinir.