• Adam adamdır, bir kepegi bolmasa da, eşek eşekdir, altından çulu bolsa da. (2006 клт)

    Adam adamdır, bir kuruşu olmasa da; eşek eşektir, altından çulu olsa da.

    (TT. Eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir).