• Adam bar kim – adamlanı naqşıdır, adam bar kim – hayvan andan yaxşıdır. (AKA-46, ÇOB-54) (2006 клт)

    İnsan var, ki insanların süsüdür, insan var, ki hayvan ondan iyidir.