• Adam söyleşir, hayvan yalaşır. (NEM-285) (2006 клт)

    İnsan konuşur, hayvan yalaşır.

    (TT. İnsan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa.)