• Adamğa aŋlavsuz yoldaşdan qıyın zat yoqdur. (2006 клт)

    İnsana akılsız arkadaştan zor şey yoktur.

    (TT. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.)