• Adamlıq eki zat bulandır: birisi – yürek, birisi til. (2006 клт)

    İnsanlık iki şey iledir: birisi yürek, birisi dil.