• Adamnı adam etegen – anadır. (2006 клт)

    İnsanı insan yapan annedir.