• Adamnı alası içinde, hayvannı alası üstünde. (2006 клт)

    İnsanın alası içinde, hayvanın alası dışında.

    (TT. aynı)