• Adil güçlü accaldan. (2006 клт)

    Adalet güçlü ecelden.