• Adilli işni etegen adilsizden qorqmas. (2006 клт)

    Adaletle iş gören adaletsizden korkmaz.