• Ahlü tatıvlu busa yarım baylıq. (2006 клт)

    Aile tatlı ise yarı zenginlik.