• Alısda altın bar dey, barsa yez de tabulmay. (2006 клт)

    Uzakta altın var derler, gitsen bakır da bulunmaz.

    Pulan yerde altın bar, barsabağır tabulmas. (AKA-57, NEM-159)

    Filan yerde altın var (derler), gitsen bakır da bulunmaz.