• Alaşanı ayaqdan, biyikni başdan ötgermege gerek. (2006 клт)

    Alçağı ayaktan, yükseği baştan göndermek gerek.

    Alaşanı ayaqdan, biyikni başdan yibermek gerek. (AKA-48, NEM-89)

    aa.