• Aldı baqsa – deŋiz, artı baqsa – doŋuz. (2006 клт)

    Önüne baksan deniz, arkasına baksan domuz.