• Aldım qoz, satdım qoz, mağa qaldı cağur-cuğur. (2006 клт)

    Aldım ceviz, sattım ceviz; bana kaldı şangır şungur.