• Aldından quçaqlay, artından biçaqlay. (2006 клт)

    Önünden kucaklıyor, ardından bıçaklıyor.