• Alda gelgen quş burnun, artda gelgen quş gözlerin tazalar. (2006 клт)

    Önce gelen kuş burnunu, sonda gelen kuş gözlerini temizler.