• Alim ölgen alam ölgen bulan teŋ. (2006 клт)

    Alimin ölmesi âlemin ölmesi ile birdir.[^4]