• Alim adam elni yarıq çırağıdır. (2006 клт)

    Alim insan halkın ışığıdır.