• Alimni açuvu bolmas. (2006 клт)

    Alimin öfkesi olmaz.