• Allah urğannı payğambar da qarğar. (AKA-48, NEM-83) (2006 клт)

    Allah’ın vurduğuna peygamber de ilenir.