• Alma terekni tübüne harmut tüşmes. (2006 клт)

    Elma ağacının altına armut düşmez.

    Alma terekden erik tüşmes. (AKA-47)

    Elma ağacının altına erik düşmez.

    (TT. Elma ağacının dibine armut düşmez.)