• Almağanıŋnı tölegir, aşamağanıŋnı qusğur. (2006 клт)

    Almadığını ödeyesin, yemediğini kusasın.