• Altın çeçek iyissiz. (2006 клт)

    Altın çiçek kokusuz.