• Altın başlı qatından bağır başlı er yaxşı. (2006 клт)

    Altın başlı kadından bakır başlı erkek iyi.