• Altın giççi bolur. (2006 клт)

    Altın küçük olur.