• Altın tapğanda tüyme çüpürek tapmağan. (2006 клт)

    Altın bulmuş (harfiyen bulunca), bağlayacak çaput bulamamış.