• Altınlı altın bulan yaşamas, altın söz bulan yaşar. (2006 клт)

    Altınlı, altın ile yaşamaz; altın söz ile yaşar.