• Altınlar berip dos tutsaŋ, qıyınlı gün baş qaçırıp tabarsan. (2006 клт)

    Altınlar verip dost tutsan, zor günde başını kaçırdığını görürsün.