• Ana göŋü balada, bala göŋü – havada. (2006 клт)

    Ana gönlü çocukta, çocuğun gönlü havada.

    Ata göŋü – balada, bala göŋü – havada. (AKA-46, NEM-4)

    Baba gönlü çocukta, çocuğun gönlü havada.