• Ana sözü altın tav. (2006 клт)

    Ana sözü, altın dağ.