• Anaŋ ölse, ataŋ ağavdur. (2006 клт)

    Annen ölse, baban amcadır.