• Anaŋ ağaçdan qırqılsın. (2006 клт)

    Annen ağaçtan (yani ağaç kesmekten) kırılsın. (yani Baban ölsün ve annen ev işlerinden mahvolsun.)