• Anadan soŋ qızardaş – aziz qardaş. (2006 клт)

    Anneden sonra kız kardeş, aziz kardeş.